O podjetju
Poslovna skupina Sava
Odnosi z delničarji
Ljudje in kariere
Trajnostni razvoj
 
  Zemljevid strani | Novinarsko središče | Kontakt | ENGLISH  
Letno poročilo
Medletna poročila
Pismo delničarjem
 


 
Nadzorni svet sprejel letni poročili Save za leto 2013
27. 03. 2014

Nadzorni svet delniške družbe Sava je na svoji 11. redni seji, ki je potekala v sredo, 26. marca 2014, obravnaval in sprejel revidirani letni poročili Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2013. Sprejel je Poročilo nadzornega sveta o letnih poročilih Poslovne skupine Sava in Save, d.d., ki vključuje tudi oceno poslovanja in dela uprave Save, d.d., v letu 2013. Seznanil se je s prenovljenim poslovnim načrtom Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2014. V tem okviru je nadzorni svet posebno pozornost namenil zlasti  razpravi  o predstavljenih aktualnih strateških aktivnostih ter poteku priprav na predložitev modificirane strategije prestrukturiranja Save kot alternative doseganju ciljev, zamišljenih s strategijo iz leta 2011.

Več ...
 
Nadzorni svet Save, d.d., imenoval začasnega člana uprave Save, d.d.
28. 01. 2014

Nadzorni svet Save, d.d., se je na svoji 3. korespondenčni seji, ki je potekala 28.1.2014, seznanil z začasnim imenovanjem dosedanjega člana uprave Save, d.d., Andreja Andoljška na funkcijo predsednika uprave Gorenjske banke, d.d., ki jo bo opravljal do zaključka postopka izbora novega predsednika uprave Gorenjske banke, d.d.

Za čas odsotnosti Andreja Andoljška je nadzorni svet Save, d.d., skladno z drugim odstavkom 273. člena Zakona o gospodarskih družbah, izmed svojih članov za začasnega člana uprave družbe Sava, d.d., imenoval Aleša Aberška.

Več ...
 
Obvestilo o odprodaji Golf igrišča Bled hčerinske družbe Sava Turizem d.d.
17. 12. 2013

16.12.2013 je vodstvo družbe Sava Turizem d.d., hčerinske družbe Save, d.d., s predstavniki podjetja Gerrard Enterprises, ustanovitelja ugledne golf skupine Eligo, podpisalo »Pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža družbe Sava Turizem d.d. v družbi Sava Golf d.o.o.«, s čimer je bil  zaključen dogovor za odprodajo igrišča za golf na Bledu. Kupec  blejskega golfskega igrišča je skupaj z dejavnostjo prevzel tudi vse zaposlene in predstavil razvojne načrte igrišča.

Več ...
 
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
     
 
na vrh
© 2014 Sava d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vse pravice pridržane. O avtorjih