O podjetju
Poslovna skupina Sava
Odnosi z delničarji
Ljudje in kariere
Trajnostni razvoj
 
  Zemljevid strani | Novinarsko središče | Kontakt | ENGLISH  
Letno poročilo
Medletna poročila
 


 
Sava, d.d., izpolnjuje pogoje za preventivno prestrukturiranje
03. 12. 2014

Okrožno sodišče v Ljubljani je sprejelo sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja družbe Sava, d.d. Predlog za začetek postopka je vložila Sava, d.d., z namenom enake obravnave vseh upnikov, zaščite njihovih interesov ter premoženja v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Več ...
 
Sava, d.d., predlagala preventivno prestrukturiranje
26. 11. 2014

Skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je Sava, d.d., v sredo, 26. novembra 2014, na ljubljansko okrožno sodišče vložila predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja finančnih obveznosti. Soglasje k začetku postopka so že podali bančni upniki in DUTB, katerih terjatve presegajo zakonsko zahtevanih 30-odstotkov vseh terjatev do Save, d.d.

Več ...
 
Poslovanje Poslovne skupine Sava in Save, d.d., v obdobju januar - september 2014
21. 11. 2014

Družbe Poslovne skupine Sava so v prvih devetih mesecih leta 2014 dosegle prihodke od prodaje v višini 48,2 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov manj od enakega lanskega obdobja ter za 4 odstotke manj od načrtovanih prihodkov. Dosežena je bila čista izguba v višini 4,4 milijona evrov. Družbe dejavnosti Turizem so poslovno obdobje zaključile s čistim dobičkom v višini 2,4 milijona evrov, Sava, d.d., s čisto izgubo v višini 6,6 milijona evrov, družbe ostalih dejavnosti pa z 0,2 milijona evrov čiste izgube. Sestava sredstev in virov sredstev Poslovne skupine Sava se glede na konec leta 2013 ni pomembno spremenila.

Več ...
 
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
     
 
na vrh
© 2014 Sava d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vse pravice pridržane. O avtorjih