Zemljevid strani | Novinarsko središče | Kontakt | ENGLISH  

Novinarsko središče


 

   

23. skupščina delničarjev družbe Sava, d.d.

23.12.2016 je na sedežu družbe v Ljubljani potekala 23. skupščina delničarjev Save, d.d. Od pravnomočnosti prisilne poravnave in vpisa v KDD dalje so novi največji trije lastniki Save, d.d., SDH, d.d., in KAD, d.d. (vsak polovico od 45,13 % lastništva) ter York Global Finance Offshore BDH (41,74 %). Na skupščini je bilo prisotnih 94,05 % (20.383.372 delnic) vsega kapitala družbe z glasovalno pravico.

Preberi več

Obvestilo o spremembi deleža vrednostnih papirjev predsednika uprave v kapitalu izdajatelja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava, d.d., sporoča, da je s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave družbe Sava, d.d., dne 12.11.2016 (s strani sodišča potrjeno in javno objavljeno 21.11.2016) in skladno z določbo 199. člena ZFPPIPP na podlagi konverzije navadnih terjatev družbe Sava, d.d., prišlo do vplačila novih delnic in razveljavitve dotedanjih delnic.

Preberi več

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava, d.d., sporoča, da je s strani družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev, do katere je prišlo s pravnomočnostjo sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 2868/2015 z dne 26.10.2016 (popravni sklep z dne 27.10.2016) o potrditvi prisilne poravnave in skladno s poročilom upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic skladno s 197. členom ZFPPIPP.

Preberi več

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava, d.d., sporoča, da je s strani družbe Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SDH), družbe Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KAD) in Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB) prejela obvestili o spremembi pomembnih deležev, do katere je prišlo s pravnomočnostjo sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. St 2868/2015 z dne 26.10.2016 (popravni sklep z dne 27.10.2016) o potrditvi prisilne poravnave in skladno s poročilom upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic skladno s 197. členom ZFPPIPP.

Preberi več

Savina dejavnost Turizem nadaljuje z izvrstnimi rezultati

Nadzorni svet Save, d.d., se je 21.11.2016 na svoji 4. seji seznanil s potrjeno pravnomočnostjo prisilne poravnave Save, d.d. Sklep okrožnega sodišča v Ljubljani o potrditvi prisilne poravnave Save, d.d. (Op. št. St 2868/2015) je postal pravnomočen.

Preberi več

  Kontakt za novinarje:
E: corporate.communications@sava.si

E-obveščanje  
   

Materiali
Logotip
Letno poročilo
   
     
 
na vrh
© 2016 Sava d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vse pravice pridržane. O avtorjih