Zemljevid strani | Novinarsko središče | Kontakt | ENGLISH  

Novinarsko središče


 

   

Savina dejavnost Turizem nadaljuje z izvrstnimi rezultati

Nadzorni svet Save, d.d., se je 21.11.2016 na svoji 4. seji seznanil s potrjeno pravnomočnostjo prisilne poravnave Save, d.d. Sklep okrožnega sodišča v Ljubljani o potrditvi prisilne poravnave Save, d.d. (Op. št. St 2868/2015) je postal pravnomočen.

S pravnomočno potrjeno prisilno poravnavo Sava, d.d., ponovno posluje s pozitivnim kapitalom v višini 28,5 milijona evrov. Izvedba načrta finančnega prestrukturiranja bo omogočila pogoje za dobičkonosnost skupine ter še boljše rezultate dejavnosti Turizem, ki poleg Save Turizem, d.d., zajema tudi upravljanje kapitalskih naložb v Hotelih Bernardin, d.d., in Istrabenz Turizmu, d.d. Poleg samostojnega razvoja imajo te tri družbe ob izkoriščanju potencialnih sinergijskih učinkov še večje možnosti napredka in rasti.

Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja v obdobju januar – oktober 2016. Dejavnost Turizem je tudi v tem obdobju ponovno presegla lanske rezultate in plane. Dosegla je 6,5 milijona evrov celotnega dobička in EBITDA v višini 14,4 milijona evrov, kar je 1,1 milijona evrov več od primerljivega lanskega obdobja.

Nadzorni svet je sprejel tudi sklepe v povezavi s sklicem skupščine delničarjev.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

  Kontakt za novinarje:
E: corporate.communications@sava.si

E-obveščanje  
   

Materiali
Logotip
Letno poročilo
   
     
 
na vrh
© 2016 Sava d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vse pravice pridržane. O avtorjih