info@sava.si   04 206 5510

Nadzorni svet Save, d.d., imenoval začasnega člana uprave Save, d.d.

Nadzorni svet Save, d.d., se je na svoji 3. korespondenčni seji, ki je potekala 28.1.2014, seznanil z začasnim imenovanjem dosedanjega člana uprave Save, d.d., Andreja Andoljška na funkcijo predsednika uprave Gorenjske banke, d.d., ki jo bo opravljal do zaključka postopka izbora novega predsednika uprave Gorenjske banke, d.d.


Za čas odsotnosti Andreja Andoljška je nadzorni svet Save, d.d., skladno z drugim odstavkom 273. člena Zakona o gospodarskih družbah, izmed svojih članov za začasnega člana uprave družbe Sava, d.d., imenoval Aleša Aberška.

Aleš Aberšek kot začasni član uprave Save, d.d., z dnem imenovanja, to je z 28.1.2014, prevzema vse delovne naloge odsotnega člana uprave in vodi družbo skupaj z mag. Matejem Naratom, predsednikom uprave Save, d.d. V času mirovanja njegove funkcije člana nadzornega sveta bo nadzorni svet Save, d.d., deloval v 8-članski sestavi.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja