info@sava.si   04 206 5510

PRODAJA NEPREMIČNIN - VABILA K DAJANJU PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNIN DRUŽBE SAVA, D.D.

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana na podlagi Načrta finančnega prestrukturiranja družbe objavlja vabila k dajanju ponudb za nakup nepremičnin:

 

- KRANJ, STARA CESTA 33
Predmet prodaje je nepremičnina ID znak 2100 342/1, ki v naravi predstavlja zemljišče s pripadajočim objektom na naslovu Stara cesta 33, Kranj.


- MARIBOR, JADRANSKA CESTA 27
Predmet prodaje so nepremičnine:
• ID znak parcela 678 2012/2-0, ki v naravi predstavlja poslovno skladiščni objekt v izmeri 1.000,00 m2 in
• ID znak parcela 678 2005/7-0, ki v naravi predstavlja dovozno zemljišče s parkirišči v izmeri 530,00 m2.

- PTUJ, INDUSTRIJSKA CONA
Predmet prodaje so nepremičnine, ki v naravi predstavljajo stavbna zemljišča v skupni izmeri 8.001 m2:
• ID znak parcela 400-961-0, ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče v izmeri 3.504,00 m2,
• ID znak parcela 400-979/1-0, ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče v izmeri 3.718,00 m2,
• ID znak parcela 400-979/2-0, ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče v izmeri 695,00 m2,
• ID znak parcela 400-485/12-0, ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče v izmeri 58,00 m2 in
• ID znak parcela 400-485/24-0, ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče v izmeri 26,00 m2.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja