info@sava.si   04 206 5510

Savina dejavnost Turizem nadaljuje z izvrstnimi rezultati

Nadzorni svet Save, d.d., se je 21.11.2016 na svoji 4. seji seznanil s potrjeno pravnomočnostjo prisilne poravnave Save, d.d. Sklep okrožnega sodišča v Ljubljani o potrditvi prisilne poravnave Save, d.d. (Op. št. St 2868/2015) je postal pravnomočen.


S pravnomočno potrjeno prisilno poravnavo Sava, d.d., ponovno posluje s pozitivnim kapitalom v višini 28,5 milijona evrov. Izvedba načrta finančnega prestrukturiranja bo omogočila pogoje za dobičkonosnost skupine ter še boljše rezultate dejavnosti Turizem, ki poleg Save Turizem, d.d., zajema tudi upravljanje kapitalskih naložb v Hotelih Bernardin, d.d., in Istrabenz Turizmu, d.d. Poleg samostojnega razvoja imajo te tri družbe ob izkoriščanju potencialnih sinergijskih učinkov še večje možnosti napredka in rasti.


Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja v obdobju januar – oktober 2016. Dejavnost Turizem je tudi v tem obdobju ponovno presegla lanske rezultate in plane. Dosegla je 6,5 milijona evrov celotnega dobička in EBITDA v višini 14,4 milijona evrov, kar je 1,1 milijona evrov več od primerljivega lanskega obdobja.


Nadzorni svet je sprejel tudi sklepe v povezavi s sklicem skupščine delničarjev.


Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja