info@sava.si   04 206 5510

Obvestilo o pomembnih deležih

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava, d.d., sporoča, da je 11.3.2016 s strani Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB, d.d.) prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev, iz katerega je razvidno, da je družba DUTB, d.d., po zaključku pripojitvenega postopka 19.2.2016 postala imetnik 103.277 delnic družbe Sava, d.d., kar predstavlja 5,15 odstotkov vseh izdanih delnic družbe Sava, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja