info@sava.si   04 206 5510

Sava, d.d., predlagala preventivno prestrukturiranje

Skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je Sava, d.d., v sredo, 26. novembra 2014, na ljubljansko okrožno sodišče vložila predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja finančnih obveznosti. Soglasje k začetku postopka so že podali bančni upniki in DUTB, katerih terjatve presegajo zakonsko zahtevanih 30-odstotkov vseh terjatev do Save, d.d.


Sava, d.d., matična družba Poslovne skupine Sava, od nastopa mandata nove uprave leta 2011 dalje učinkovito izvaja strategijo poslovno – finančnega prestrukturiranja in konsolidacije. Pod novim vodstvom je s spremenjenim in učinkovitejšim modelom upravljanja, z združitvijo družb dejavnosti Turizem, z dezinvestiranjem dejavnosti Gumarstvo, Nepremičnin in nekaterih ostalih naložb, z izboljšanim operativnim poslovanjem in ostalimi aktivnostmi uspela zagotoviti pogoje za uspešno konsolidacijo strateških naložb in podaljšanje dogovora o prestrukturiranju virov financiranja ter sočasno poplačati pomemben del finančih obveznosti.

Za postopek preventivnega prestrukturiranja po ZFPPIPP se je Sava, d.d., s podporo upnikov odločila z namenom enake obravnave vseh upnikov, zaščite njihovih interesov ter premoženja. Dosežen konsenz je podlaga za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja, ki bo omogočal nadaljnje korake za poplačilo finančnih terjatev, doseganje sinergijskih učinkov v dejavnosti Turizem, optimiranje poslovanja prenovljene Poslovne skupine Sava in obenem preprečil tveganje razprodaje premoženja.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja