info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani

Okrožno sodišče v Ljubljani je 27.10.2016 izdalo sklep o potrditvi prisilne poravnave Save, d.d. (Op. št. 2868/2015). Sklep sodišča je javno dostopen na spletnih straneh Ajpes. Sklep postane pravnomočen v roku 15 dni po objavi.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja