info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Savin Turizem nadaljuje z rastjo prodaje in dobička

Nadzorni svet Save, d.d., se je 5.10.2016 na 3. redni seji seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – avgust 2016. Dejavnost Turizem je glede na primerljivo lansko obdobje za 4 % povečala prihodke (46,4 milijona evrov) ter dosegla čisti dobiček v višini 5,1 milijona evrov in EBITDA v višini 11,4 milijona evrov.


Na ravni Poslovne skupine Sava je bila dosežena čista izguba v višini 3,0 milijona evrov, kar je v pretežni meri posledica vračunanih zamudnih obresti za prejeta posojila Save, d.d. Ob izglasovani prisilni poravnavi Save, d.d., bodo te vračunane obresti razknjižene, Sava, d.d., bo ponovno podjetje s pozitivnim kapitalom, z izvedbo predlaganega načrta finančnega prestrukturiranja pa bodo vzpostavljeni pogoji za dobičkonosnost skupine.

Nadzorni svet je na seji tudi oblikoval delovni telesi nadzornega sveta, tj. revizijsko in kadrovsko komisijo.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja