info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Obvestilo o spremembi deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Dne 15.06.2012 in 18.06.2012 je mag. Stanislav Valant, član nadzornega sveta družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., skupaj kupil 7 navadnih rednih delnic z oznako SAVA, kar predstavlja 0,0003-odstotni delež delnic z glasovalnimi pravicami.


Pred opravljenim nakupom je bil mag. Stanislav Valant lastnik 657 delnic z oznako SAVA. Po opravljeni nakupni transakciji ima mag. Stanislav Valant 664 delnic z oznako SAVA, kar predstavlja 0,03-odstotni lastniški delež.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja