info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Družba Sava, d.d., že vrsto let in tako tudi v letošnjem letu aktivno spodbuja delničarje k izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko delničarji tudi brez osebne udeležbe uveljavljajo svojo pravico do glasovanja na skupščini in s tem neposredno vplivajo na upravljanje družbe.


Delničarji Save, d.d., bodo v dneh od 12.05. do 14.05.2012 prejeli na svoj naslov dopis, ki mu bo priloženo pooblastilo za glasovanje na 18. skupščini delničarjev s seznamom pooblaščencev in navodili za izpolnjevanje. Pri tem štiri pooblaščence predlaga uprava družbe Sava, d.d., dva  VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev in dva Društvo MDS – Društvo Mali delničarji Slovenije. Dopisu s pooblastilom bo priložena tudi povratna ovojnica z natisnjenim naslovom in plačano poštnino za vračilo izpolnjenega pooblastila.

V primeru, da dopisa s priloženim pooblastilom delničarji ne bi prejeli oziroma bi ga založili,  lahko pooblastilo natisnejo sami in  ga izpolnjenega pošljejo na naslov:

Vseslovensko združenje malih delničarjev
Salendrova 4
1000 Ljubljana

Delničarjem priporočamo, da izpolnjeno pooblastilo odpošljejo najkasneje do petka, 18. maja 2012. Pooblastila, prejeta po 21. maju 2012, se namreč ne bodo upoštevala.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja