info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Obvestilo o spremembi deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Dne 25.4.2012 je mag. Stanislav Valant, član nadzornega sveta družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., kupil 10 navadnih rednih delnic z oznako SAVA, kar predstavlja 0,005-odstotni delež delnic z glasovalnimi pravicami. Mag. Stanislav Valant pred opravljenim nakupom ni bil lastnik delnic z oznako SAVA.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja