info@sava.si   04 206 5510

Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Družba Sava, d.d., družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana skladno s 126. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja, da je bilo po uspešno izvedenem postopku povečanja osnovnega kapitala družbe Sava, d.d., na dan 30.09.2018 v registru imetnikov delnic družbe Sava, d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško-depotna družba d.d.:

 

a) skupno število vseh izdanih delnic 26.396.807,
b) skupno število lastnih delnic 0 in
c) skupno število delnic z glasovalno pravico 26.396.807


Obvestilo je objavljeno na spletnih straneh družbe od 22.10.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

V Ljubljani, dne 22.10.2018

 

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja