info@sava.si   04 206 5510

OSNOVNE INFORMACIJE

Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., je finančni holding z naložbami v turistični sektor. Poleg upravljanja svojega naložbenega portfelja Sava, d.d., izvaja strateški nadzor Poslovne skupine Sava.


Poslovna skupina Sava se deli na osrednjo dejavnost Turizem in na dejavnost Finance. Nosilno vlogo v dejavnosti Turizem ima hčerinska družba Sava Turizem, d.d., v kateri ima Sava, d.d., 99,91% lastniški delež.


Sava, d.d., ima enotirni sistem korporativnega upravljanja in je nejavna delniška družba, saj njena delnica (SAVR) ni uvrščena na organizirani trg vrednostnih papirjev. Največji lastniki Save, d.d., so Kapitalska družba, d.d. (27,81% lastništva) in Slovenski državni holding, d.d. (18,53% lastništva) ter York Global Finance Offshore BDH (42,86% lastništva).


Sava, d.d., je zaradi naložb v slovenski turizem uvrščena med pomembne naložbe po klasifikaciji državnega premoženja.

 

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja