info@sava.si   04 206 5510

Sava, d.d., izpolnjuje pogoje za preventivno prestrukturiranje

Okrožno sodišče v Ljubljani je sprejelo sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja družbe Sava, d.d. Predlog za začetek postopka je vložila Sava, d.d., z namenom enake obravnave vseh upnikov, zaščite njihovih interesov ter premoženja v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). 


Sprejetje sklepa pomeni, da Sava, d.d., izpolnjuje pogoje za preventivno prestrukturiranje. Potrjen začetek preventivnega prestrukturiranja omogoča nadaljnje korake za poplačilo finančnih terjatev, doseganje sinergijskih učinkov v dejavnosti Turizem, optimiranje poslovanja prenovljene Poslovne skupine Sava in preprečitev tveganja razprodaje premoženja.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja