info@sava.si   04 206 5510

DEJAVNOST TURIZEM

Turizem je ključna razvojna dejavnost Poslovne skupine Sava. Sava, d.d., v turistično dejavnost vlaga že od leta 1999. Po diverzifikaciji Poslovne skupine Sava je konsolidirala dejavnost Turizem. Z združitvijo petih turističnih družb v enotno podjetje Sava Turizem, d.d., je optimizirala njihovo poslovanje in zagotovila pogoje za hitrejši razvoj posameznih destinacij ter prinesla pozitivne sinergijske učinke na nivoju poslovne učinkovitosti.

 

Obseg dejavnosti Turizem se je v letu 2019 s povečanjem lastniškega deleža v družbi Hoteli Bernardin d.d., pomembno povečal in razširil. Na dan 1.4.2020 je bila v sodni register vpisana pripojitev družbe Hoteli Bernardin, d.d., k družbi Sava Turizem, d.d., ki s presečnim datumom 30.6.2019 delujeta kot ena entiteta.

 

Sava Turizem, d.d., je danes največja slovenska turistična skupina, ki je v letu 2019 v Sloveniji ustvarila 10 % vseh nočitev.

 

 

 

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja