info@sava.si   04 206 5510

ZGODOVINA

Začetki Save, d.d., segajo 100 let nazaj. Iz leta 1920 v Kranju ustanovljene družbe Atlanta se je razvilo mednarodno priznano gumarsko podjetje »Sava Kranj« s širokim asortimanom gumeno-tehničnih izdelkov.


Sava je ob širitvi poslovanja skrbno izbirala strateške partnerje iz gumarske dejavnosti (Semperit, Continetal, Goodyear), kar ji je omogočalo rast in razvoj, ki je temeljil na lastnem znanju in inovativnosti. En izmed pomembnejših mejnikov v zgodovini Save je leto 1998, ko diverzificira svoje dejavnosti. Oblikovati se začne Poslovna skupina Sava z dejavnostmi v gumarstvu, kemiji, trgovini, turizmu, nepremičninah in energetiki.


Leta 2000 delnice Save, d.d., začnejo kotirati na borzi. Za zagotavljanje učinkovitosti sistema in povečevanja vrednosti naložb vstopi v dejavnost finance.


Po udarcu svetovne gospodarske krize in upadu aktivnosti v nekaterih segmentih realnega sektorja novo vodstvo leta 2011 sprejme strategijo poslovno-finančnega prestrukturiranja. V okviru postopkov preventivnega prestrukturiranja in leta 2016 pravnomočno potrjene prisilne poravnave vodstvo zagotovi pogoje za nov razvojni korak Save, d.d., ki bo temeljil na konsolidaciji turistične dejavnosti.

 

Sava, d.d., je v letu 2019 uspešno zaključila večletni Načrt finančnega prestrukturiranja Skupine in sprejela Strategijo Poslovne skupine Sava in Save, d.d., za obdobje 2019–2023, ki je usmerjena izključno v turistično dejavnost.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja