info@sava.si   04 206 5510

OSNOVNE INFORMACIJE

Družba Sava, d.d., predstavlja upravljavsko središče Poslovne skupine Sava, katere strateško usmeritev predstavljajo naložbe v dejavnosti turizem.


Osrednji naložbi predstavljata družbi Sava Turizem d.d. (99,9 % lastniški delež) in Hoteli Bernardin d.d. (84,8 % lastniški delež). Družbi geografsko predstavljata pomembna ponudnika turističnih storitev v Alpski, Termalno Panonski in Mediteranski Sloveniji.


Sava, d.d., ima enotirni sistem korporativnega upravljanja in je nejavna delniška družba, saj njena delnica (SAVR) ni uvrščena na organizirani trg vrednostnih papirjev. Največji lastniki Save, d.d., so Kapitalska družba, d.d. (28,1 % lastništva) in Slovenski državni holding, d.d. (18,7 % lastništva) ter York Global Finance Offshore BDH (43,2 % lastništva).


Sava, d.d., je zaradi naložb v slovenski turizem uvrščena med pomembne naložbe po klasifikaciji državnega premoženja.

 

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja