info@sava.si   04 206 5510

TURIZEM V SLOVENIJI

Turizem je ena izmed najpomembnejših in hitro rastočih panog slovenskega gospodarstva. Slovensko turistično gospodarstvo prispeva 13% BDP, neposredno ali posredno zaposluje 12% aktivne delovne populacije in predstavlja 40% izvoza storitev.

 

Negativne posledice virusa covid-19 so v letu 2020 močno zaznamovale turistično dejavnost tako v Sloveniji kot po svetu. Po pričakovanjih naj bi postopno uvajanje cepiva pomagalo ponovno pridobiti zaupanje potrošnikov, prispevalo k zmanjševanju potovalnih omejitev in počasi stabiliziralo potovanja v prihodnjem letu. Okrevanje dejavnosti bo postopno in dolgoročno, na raven leta 2019 naj bi se mednarodni turizem vrnil v obdobju dveh let in pol do štirih let.

 

V teku je razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za izdelavo predloga strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma za obdobje od leta 2022 do leta 2028, za katero se pričakuje, da bo izhajala iz obstoječe vizije 5-zvezdične destinacije za zelena, aktivna in zdrava doživetja in bo ustrezno naslovila posledice epidemije virusa covid-19 ter hkrati kot glavna cilja upoštevala trajnostni razvoj turizma ter dvig dodane vrednosti tako kvalitativno kot kvantitativno.I feel Slovenia


Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021


Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč 

 

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja