info@sava.si   04 206 5510

RAZVOJNA STRATEGIJA

V začetku leta 2019 je Sava, d.d., sprejela Strategijo Poslovne skupine Sava in Save, d.d., za obdobje 2019–2023, ki temelji na nadaljnji konsolidaciji in razvoju turistične dejavnosti.

 

Kot pomemben korak uresničevanja Strategije je Sava, d.d., v letu 2019 vodila projekt za integracijo družbe Hoteli Bernardin d.d., v Poslovno skupino Sava, ki se je s pripojitvijo družbe Hoteli Bernardin d.d. k družbi Sava Turizem d.d., dne 1.4.2020 tudi uspešno zaključil.


Poslovna skupina Sava v novih okoliščinah stremi k nadaljnjemu uspešnemu razvoju turizma v Sloveniji.

 

DEJAVNOST TURIZEM

 

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja