info@sava.si   04 206 5510

Obvestilo o odprodaji Golf igrišča Bled hčerinske družbe Sava Turizem d.d.

16.12.2013 je vodstvo družbe Sava Turizem d.d., hčerinske družbe Save, d.d., s predstavniki podjetja Gerrard Enterprises, ustanovitelja ugledne golf skupine Eligo, podpisalo »Pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža družbe Sava Turizem d.d. v družbi Sava Golf d.o.o.«, s čimer je bil  zaključen dogovor za odprodajo igrišča za golf na Bledu. Kupec  blejskega golfskega igrišča je skupaj z dejavnostjo prevzel tudi vse zaposlene in predstavil razvojne načrte igrišča.


Izvedena odprodaja Golf igrišča Bled in nakazana kupnina v višini 11,0 milijona evrov predstavljata zaključek prve faze izvedbe dezinvestiranja golfske dejavnosti. Realizacija druge faze, ki se nanaša na odprodajo golfa na lokaciji Moravske Toplice, je predvidena za leto 2014.

Odprodaja dejavnosti golfa je del strategije prestrukturiranja dejavnosti Turizma, kjer je ob ostalih strateških aktivnostih za izboljševanje uspešnosti poslovanja opredeljena tudi odprodaja tistega dela premoženja, ki ima nizko donosnost in kjer bi bila v prihodnosti potrebna dodatna investicijska vlaganja. Dejavnost golfa sicer v strukturi prihodkov družbe Sava Turizem predstavlja le majhen, 3-odstoten delež, je specifičen produkt s posebno ciljno publiko, in ne sodi med strateške dejavnosti družbe.

Z vstopom Golf igrišča Bled v golf skupino Eligo, ki združuje 39 igrišč in igralce iz celega sveta, se odpirajo novi trgi tudi za turistične destinacije družbe Sava Turizem d.d. Družba Sava Turizem d.d. bo prejeto kupnino namenila za razvoj svojih ključnih produktov (hotelirstvo, zdravstvo, wellness, termalni parki, kampiranje, konference in dogodki) in znižanje finančnih obveznosti družbe.

Sporočilo medijem družbe Sava Turizem d.d. - Golf igrišče Bled odslej v skupini Eligo

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja