info@sava.si   04 206 5510

2013

Informacija o prejemu kupnine za odprodajo dejavnosti Gumarstvo

Sava, d.d., je z objavama na SEOnet-u z dne 25. in 26.10.2012 delničarje in javnost obvestila, da je vodstvo družbe dne 25.10.2012 podpisalo pogodbo za odprodajo dejavnosti Gumarstvo z izbranim strateškim partnerjem, češko gumarsko skupino ČGS a.s., in da bo kupnina v višini 69,4 milijona evrov nakazana po izpolnitvi odložnih pogojev iz pogodbe.

Preberi več...

Nadzorni svet sprejel letni poročili Save in se seznanil s poslovnim načrtom 2013

Nadzorni svet delniške družbe Sava je na svoji 6. redni seji, ki je potekala v sredo, 27. marca 2013, obravnaval in sprejel revidirani letni poročili Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2012. Sprejel je Poročilo nadzornega sveta o letnih poročilih Poslovne skupine Sava in Save, d.d., ki vključuje tudi oceno poslovanja in dela uprave Save, d.d., v letu 2012.

Preberi več...

Poročilo o 19. redni skupščini delničarjev Save, d.d.

30. aprila 2013 je bila v Hotelu Golf na Bledu 19. redna skupščina delniške družbe Sava. 

Preberi več...

Poslovanje Poslovne skupine Sava in Save, d.d., v prvem trimesečju leta 2013

Nadzorni svet Save, d.d., se je na 7. redni seji seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – marec 2013. Družbe Poslovne skupine Sava v zaostrenih pogojih letošnjega leta nadaljujejo z uresničevanjem strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja do konca leta 2014. Sava, d.d., je v prvem četrtletju dosegla 24,8 milijona evrov celotnega dobička, celotni dobiček na ravni Poslovne skupine Sava pa je znašal 0,2 milijona evrov.

Preberi več...

Sklenjen dogovor z bankami o reprogramu posojil Save, d.d.

Uprava družbe Sava, d.d., je 23.07.2013 z organizatorjem, agentom in agentom za zavarovanja konzorcija bank - Novo Ljubljansko banko, d.d., ter ostalimi bankami upnicami uspešno zaključila proces sklenitve t.i. MRA (Master Restructuring Agreement) oz. »Krovne pogodbe o finančnem prestrukturiranju«. Pogodba se nanaša na reprogram obstoječih kreditnih obveznosti Save, d.d., in sicer do meseca decembra leta 2014.

Preberi več...

Sava, d.d., od 5. avgusta 2013 dvočlanska

Nadzorni svet Save, d.d., je na svoji 1. korespondenčni seji, ki je potekala do 1.8.2013, potrdil predlog uprave za nadaljnje zmanjšanje števila članov uprave skladno z dinamiko izvedbe ključnih faz strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja Save do leta 2014 in možnostjo, ki jo daje statut.

Preberi več...

Nadzorni svet o poslovanju Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d.

Nadzorni svet Save, d.d., se je na včerajšnji, 8. redni seji seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v prvi polovici letošnjega leta  in rednim mesečnim poročilom o poslovanju v obdobju januar – julij 2013. Družbe Poslovne skupine Sava v zaostrenih pogojih letošnjega leta nadaljujejo z uresničevanjem strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja do konca leta 2014.

Preberi več...

Reprogramiranje finančnih obveznosti Save, d.d. - informacija o podanem predlogu imetnikom obveznic SA02

Družba Sava, d.d., se je v okviru julija sklenjenega reprograma svojih kreditnih obveznosti bankam upnicam med drugim zavezala, da bo enake pogoje reprogramiranja svojih finančnih obveznosti skušala dogovoriti tudi z imetniki obveznic SA02. Na osnovi danih zavez Save, d.d., so imetniki obveznic SA02 v teh dneh prejeli predlog pisnega sklepa, ki opredeljuje predlog spremembe sestavin obveznic z zaprosilom, da pisni sklep potrdijo in se na ta način strinjajo s spremenjenimi določili ter pogoji obveznic. Predlog se med drugim nanaša na nižjo obrestno mero, in sicer enako, kot je bila dogovorjena z bankami v okviru reprograma bančnih posojil.

Preberi več...

Reprogramiranje finančnih obveznosti Save, d.d. - informacija o javni objavi rezultatov glasovanja o predlogu imetnikom obveznic SA02

Včeraj, 8.10.2013, je potekel rok za oddajo potrditve pisnega sklepa,  ki opredeljuje predlog Save, d.d., imetnikom obveznic  SA02 za  spremembo določil ter pogojev obveznic na osnovi podanega pisnega predloga, ki jim ga je posredovala družba Sava, d.d. Kot že javno objavljeno, se predlog med drugim nanaša na nižjo obrestno mero, in sicer enako, kot je bila dogovorjena z bankami v okviru reprograma bančnih posojil.

Preberi več...

Reprogramiranje finančnih obveznosti Save, d.d. – uradni izid glasovanja o predlogu imetnikom obveznic SA02

Sava, d.d., je na podlagi zavez, ki izhajajo iz reprograma finančnih obveznosti z bankami upnicami  vsem imetnikom obveznic  SA02 predlagala, da v skladu z določbami Pogojev obveznic SA02 sprejmejo Pisni sklep, s katerim se bodo sestavine obveznic spremenile tako, da bodo njihovi pogoji enakovredni reprogramiranim bančnim posojilom.  Imetniki obveznic so za sprejem predlaganega Pisnega sklepa glasovali do 08.10.2013.

Preberi več...

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja