info@sava.si   04 206 5510

2017

Sava uspešno zaključila leto 2016

Upravni odbor Save, d.d., je na svoji 5. seji obravnaval Letno poročilo Save, d.d. in Poslovne skupine Sava za leto 2016. Poslovna skupina Sava je leto 2016 zaključila z 69,09 milijona evrov prihodkov, s 17 odstotkov višjim dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 14,13 milijona evrov in s 34,72 milijona evrov kapitala.

Preberi več...

Sprejeta Politika komuniciranja z delničarji družbe Sava, d.d.

Preberi več...

Poročilo o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja za družbo Sava, d.d., za obdobje januar – marec 2017

Preberi več...

Poročilo o poslovanju Save, d.d. in Poslovne skupine Sava v obdobju januar–marec 2017

Preberi več...

Poročilo o poslovanju Save, d.d. in Poslovne skupine Sava v obdobju januar–junij 2017

Preberi več...

Potek postopka odprodaje delnic Gorenjske banke, d.d. v lasti Save, d.d.

Preberi več...

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja