info@sava.si   04 206 5510

2014

Nadzorni svet Save, d.d., imenoval začasnega člana uprave Save, d.d.

Nadzorni svet Save, d.d., se je na svoji 3. korespondenčni seji, ki je potekala 28.1.2014, seznanil z začasnim imenovanjem dosedanjega člana uprave Save, d.d., Andreja Andoljška na funkcijo predsednika uprave Gorenjske banke, d.d., ki jo bo opravljal do zaključka postopka izbora novega predsednika uprave Gorenjske banke, d.d.

Preberi več...

Nadzorni svet sprejel letni poročili Save za leto 2013

Nadzorni svet delniške družbe Sava je na svoji 11. redni seji, ki je potekala v sredo, 26. marca 2014, obravnaval in sprejel revidirani letni poročili Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2013. 

Preberi več...

Poročilo o 20. redni skupščini delničarjev Save, d.d

29. aprila 2014, je bila v Hotelu Livada Prestige v Moravskih Toplicah 20. redna skupščina delniške družbe Sava.

Preberi več...

Poslovanje Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v prvem četrtletju 2014

Nadzorni svet Save, d.d., se je na 12. redni seji, ki je bila 16.5.2014, seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – marec 2014.

Preberi več...

Miran Kraševec novi predsednik nadzornega sveta Save, d.d.

Nadzorni svet Save, d.d., je 17.7.2014 na svoji 13. seji za novega predsednika nadzornega sveta imenoval Mirana Kraševca, za namestnika predsednika pa mag. Roberta Lična.

Preberi več...

Poslovanje Poslovne skupine Sava in Save, d.d., v prvem polletju 2014

Nadzorni svet Save, d.d., se je na 14. redni seji, ki je bila 28.8.2014, seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – junij 2014.

Preberi več...

Poslovanje Poslovne skupine Sava in Save, d.d., v obdobju januar - september 2014

Družbe Poslovne skupine Sava so v prvih devetih mesecih leta 2014 dosegle prihodke od prodaje v višini 48,2 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov manj od enakega lanskega obdobja ter za 4 odstotke manj od načrtovanih prihodkov.

Preberi več...

Sava, d.d., predlagala preventivno prestrukturiranje

Skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je Sava, d.d., v sredo, 26. novembra 2014, na ljubljansko okrožno sodišče vložila predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja finančnih obveznosti. Soglasje k začetku postopka so že podali bančni upniki in DUTB, katerih terjatve presegajo zakonsko zahtevanih 30-odstotkov vseh terjatev do Save, d.d.

Preberi več...

Sava, d.d., izpolnjuje pogoje za preventivno prestrukturiranje

Okrožno sodišče v Ljubljani je sprejelo sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja družbe Sava, d.d. Predlog za začetek postopka je vložila Sava, d.d., z namenom enake obravnave vseh upnikov, zaščite njihovih interesov ter premoženja v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). 

Preberi več...

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja