info@sava.si   04 206 5510

2015

Obvestilo o javni dražbi za prodajo delnic družbe Izletnik Celje, d.d.

Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, na podlagi 167. člena Stvarnopravnega zakonika razpisuje javno dražbo za prodajo paketa 17.005 (7,49 %) navadnih, imenskih, kosovnih delnic družbe Izletnik Celje, d.d., Prometno in turistično podjetje, Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje, z oznako IZCG, katerih imetnik in zastavitelj je Izletnik Celje, d.d.

Preberi več...

Nadzorni svet sprejel letni poročili Save za leto 2014

Nadzorni svet Save, d.d., je na 16. redni seji, ki je bila 25.3.2015, obravnaval in sprejel letni poročili družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2014. Obravnaval in sprejel je Poročilo nadzornega sveta 2014 in Izjavo o upravljanju družbe z Izjavo o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Nadzorni svet je potrdil predlagani dnevni red ter predloge sklepov 21. skupščine delničarjev Save, d.d., ki bo potekala v torek, 28. aprila 2015.

Preberi več...

Poročilo o 21. redni skupščini delničarjev Save, d.d.

28. aprila 2015 je bila v Hotelu Lipa v Termah Lendava 21. redna skupščina družbe Sava, d.d.

Preberi več...

Poslovanje v prvem četrtletju 2015

Nadzorni svet Save, d.d., se je 21.5.2015 na 17. redni seji seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – marec 2015. Družbe Poslovne skupine Sava so v prvem četrtletju leta 2015 dosegle prihodke od prodaje v višini 12,8 milijona evrov, kar je 9 odstotkov več od načrtovanega.

Preberi več...

DUTB, d.d., nezakonito zasegla delnice družbe Sava Turizem, d.d.

DUTB, d.d., je v petek, 29. maja 2015, družbi Sava, d.d., z namenom nadaljnje prodaje, nezakonito zasegla in nase ter svojo hčerinsko družbo kar sama nezakonito prenesla 39.308.317 delnic izdajatelja Sava Turizem, d.d., kar predstavlja 99,05 % vseh delnic družbe Sava Turizem, d.d.

Preberi več...

Sava, d.d., vložila predlog začasne odredbe za vračilo delnic družbe Sava Turizem d.d.


Družba Sava, d.d., je dne 29.5.2015 vložila predlog začasne odredbe za vračilo delnic družbe Sava Turizem d.d., saj DUTB, d.d., ni ravnala skladno z zakonodajo in tudi ne skladno s pogodbenimi določili. 

Preberi več...

Sava, d.d., od sodišča prejela sklep o razlogih za ustavitev preventivnega prestrukturiranja

Sava, d.d., je dne 2.6.2015 od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela Sklep o obstoju razlogov za ustavitev postopka preventivnega prestrukturiranja.

Preberi več...

Začasna zaustavitev trgovanja

Zaradi izjemne volatilnosti delnice SAVA, ki je posledica petkovih nepričakovanih dogodkov, je bila Sava, d.d., v zaščito delničarjev prisiljena zaustaviti trgovanje z delnico SAVA do 9. junija 2015.

Sava, d.d., nadaljuje z dolgoročnim prestrukturiranjem

Zaradi ukrepov enega izmed upnikov, ki jih je izvršil 29.5.2015, je Okrožno sodišče v Ljubljani ugotovilo, da obstajajo razlogi za prekinitev postopka preventivnega prestrukturiranja. Uveden je bil postopek prisilne poravnave. Sodišče je s svojim sklepom tudi določilo, da bo upravitelj v postopku prisilne poravnave Matjaž Nanut, ki bo naloge in pristojnosti upravitelja v postopku opravljal prek Odvetniške pisarne Nanut, d.o.o.

Preberi več...

Obvestilo o izredni seji nadzornega sveta

Nadzorni svet Save, d.d., se je 8.6.2015 na izredni seji seznanil s poročilom uprave o aktivnostih in ukrepih v zvezi z nedavnimi postopki in ukrepi DUTB, d.d., ter z vsebino medijskega komuniciranja DUTB, d.d.

Preberi več...

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja