info@sava.si   04 206 5510

Obvestilo o 10. seji nadzornega sveta Save, d.d.

Nadzorni svet Save, d.d., se je 12.12.2013 na 10. redni seji seznanil s predloženim načrtom poslovanja Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2014, ki predstavlja nadaljnje leto uresničevanja strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja.


Poslovni načrt oziroma njegovo ažurirano različico bo nadzorni svet ponovno proučil in obravnaval, ko bodo znane zanesljivejše ocene dosežkov poslovnega leta 2013 in s tem podane trdnejše predpostavke za uresničevanje začrtanih strateških usmeritev v letu 2014.
Nadzorni svet se je na seji seznanil tudi s Strategijo razvoja Zdravstva  kot pomembnega nosilca povečanja obsega in donosnosti poslovanja Savine dejavnosti Turizem. Strategija razvoja Zdravstva je del strategije razvoja dejavnosti Turizem, ki je v pripravi.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja