info@sava.si   04 206 5510

Dodatno zavarovanje obveznic z oznako SA03

Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., je na podlagi Pogodbe o prenosu delnic v zavarovanje z dne 28.4.2010 in Dodatka št. 1 k Pogodbi o prenosu delnic v zavarovanje z dne 21.10.2013  (v nadaljevanju: »Pogodba«), dne 29.10.2013 zagotovila dodatno zavarovanje obveznic z oznako SA03. Skladno s Pogodbo je družba Sava, d.d., na račun fiduciarja prenesla v zavarovanje dodatnih 6.370 delnic z oznako GBKR.


Skupno število delnic prenesenih v zavarovanje na dan 29.10.2013 za obveznico z oznako SA03 znaša tako 34.287 delnic družbe Gorenjska banka, d.d., Kranj z oznako GBKR.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja