info@sava.si   04 206 5510

Nadzorni svet o poslovanju Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d.

Nadzorni svet Save, d.d., se je na včerajšnji, 8. redni seji seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v prvi polovici letošnjega leta  in rednim mesečnim poročilom o poslovanju v obdobju januar – julij 2013. Družbe Poslovne skupine Sava v zaostrenih pogojih letošnjega leta nadaljujejo z uresničevanjem strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja do konca leta 2014.

Najpomembnejša strateška dosežka minulih mesecev sta bila:

  • zaključek odprodaje dejavnosti Gumarstvo, kar je ob ustvarjenem dobičku omogočilo tudi obsežno znižanje finančnih obveznosti Save, in
  • sklenitev reprograma vseh kreditnih obveznosti Save z bankami upnicami, s čimer je bil izpolnjen ključni pogoj za doseganje solventnosti in likvidnosti ter nadaljnje strateške premike za znižanje zadolženosti, obnovo dobičkonosnosti in ustvarjanje dolgoročne vrednosti za delničarje Save.

Sava, d.d., je v prvem polletju dosegla 17,8 milijona evrov čistega dobička in hkrati znižala finančne obveznosti za 71,7  milijona evrov.  Poslovna skupina Sava je v tem obdobju ustvarila 29,9 milijona evrov prihodkov od prodaje. Na ravni skupine je bila dosežena čista izguba v višini 6,0 milijona evrov, zadolženost pa se je prav tako pomembno znižala, in sicer za 53,3 milijona evrov.

Sava, d.d., je v obdobju januar – julij dosegla 20,9 milijona evrov celotnega dobička oziroma 20,2 milijona evrov čistega dobička. Poleg doseženih finančnih prihodkov od prodaje Gumarstva, dobička pri odprodaji osnovnih sredstev in prihrankov na področju stroškov je na dosežen rezultat vplivala tudi uskladitev odhodkov za obresti v skladu z doseženim reprogramom posojilnih obveznosti.

Družbe Poslovne skupine Sava so v mesecu juliju - zlasti na račun uspešne prodaje  dejavnosti Turizem - znatno izboljšale poslovanje in v prvih sedmih mesecih leta skupaj ustvarile 38,9 milijona evrov nekonsolidiranih prihodkov od prodaje, kar je le še odstotek pod načrtom tega obdobja.  Pretežni del prodaje v višini 35,2 milijona evrov je ustvarila  dejavnost Turizem. Poslovni izid skupine je ob koncu julija še vedno sezonsko pogojen, se je pa celotna izguba Poslovne skupine Sava znižala na 1,4 milijona evrov, čista izguba pa na 2,1 milijona evrov.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja