info@sava.si   04 206 5510

Sava, d.d., od 5. avgusta 2013 dvočlanska

Nadzorni svet Save, d.d., je na svoji 1. korespondenčni seji, ki je potekala do 1.8.2013, potrdil predlog uprave za nadaljnje zmanjšanje števila članov uprave skladno z dinamiko izvedbe ključnih faz strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja Save do leta 2014 in možnostjo, ki jo daje statut.


Po nedavni uspešni sklenitvi dogovora o reprogramu kreditnih obveznosti mandat člana uprave Save, d.d., in delovno razmerje v družbi z dnem 4.8.2013 sporazumno zaključuje Miha Resman.  Poslovna področja, ki jih je pokrival, prevzemata mag. Matej Narat, predsednik uprave in Andrej Andoljšek, član uprave. 

S prilagoditvijo sestave uprave je izvedena začrtana, druga faza reorganizacije uprave kot del širšega sklopa aktivnosti za racionalizacijo poslovanja Save, d.d. 

Število članov uprave Save, d.d., se je od nastopa mandata, dne 31.3.2011, skrčilo iz prvotnih štirih na dva, ob tem pa se je v tem obdobju iz  58  na današnjih 22 zmanjšalo tudi skupno število zaposlenih v družbi.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja