info@sava.si   04 206 5510

Sklenjen dogovor z bankami o reprogramu posojil Save, d.d.

×

Opozorilo

JUser: :_load: Ne morem naložiti uporabnika z id: 991

Uprava družbe Sava, d.d., je 23.07.2013 z organizatorjem, agentom in agentom za zavarovanja konzorcija bank - Novo Ljubljansko banko, d.d., ter ostalimi bankami upnicami uspešno zaključila proces sklenitve t.i. MRA (Master Restructuring Agreement) oz. »Krovne pogodbe o finančnem prestrukturiranju«. Pogodba se nanaša na reprogram obstoječih kreditnih obveznosti Save, d.d., in sicer do meseca decembra leta 2014.


S podpisom te pogodbe so banke upnice Savi, d.d., do konca prihodnjega leta omogočile odlog na odplačilo glavnic po obstoječih posojilih. Sava, d.d., se je obvezala, da bo v tem obdobju redno odplačevala del obresti po dogovorjeni obrestni meri, medtem ko bo del odloženih obresti zapadel v plačilo ob koncu pogodbenega obdobja. Uprava Save, d.d., se je s podpisom pogodbe o reprogramu svojih kreditnih obveznosti bankam zavezala tudi za nadaljnje dosledno uresničevanje začrtane strategije v smeri dezinvestiranja finančnega  premoženja družbe, zniževanja stroškov  in izboljševanja uspešnosti poslovanja.

Prestrukturiranje ročnosti finančnih obveznosti je del Strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja Save, d.d., do konca leta 2014, sprejete septembra 2011, in eden ključnih pogojev za njen uspeh. Sklenitev dogovora je pomemben dosežek uprave Save, d.d., saj vzpostavlja temelje za finančno stabilnost družbe in omogoča nadaljnje strateške premike za znižanje zadolženosti, obnovo dobičkonosnosti ter ustvarjanje dolgoročne vrednosti za delničarje Save. 

V preteklih dneh je »Sporazum o reprogramu« posojil z bankami upnicami sklenila tudi hčerinska družba Save, d.d., družba Sava Turizem d.d., in s tem dogovorila pogoje obročnega odplačevanja obstoječih kreditnih obveznosti družbe. Sporazum o reprogramu posojil je sklenjen za obdobje petih let (60 mesecev).

V mesecu maju je Sava, d.d., - kot ena izmed družb upnic - sodelovala tudi pri podpisu »Pogodbe o reprogramu in pretvorbi dela kreditov v kapital družbe NFD Holding«,  kar je že potrdila junijska skupščina te družbe.  

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja