info@sava.si   04 206 5510

Informacija o prejemu kupnine za odprodajo dejavnosti Gumarstvo

Sava, d.d., je z objavama na SEOnet-u z dne 25. in 26.10.2012 delničarje in javnost obvestila, da je vodstvo družbe dne 25.10.2012 podpisalo pogodbo za odprodajo dejavnosti Gumarstvo z izbranim strateškim partnerjem, češko gumarsko skupino ČGS a.s., in da bo kupnina v višini 69,4 milijona evrov nakazana po izpolnitvi odložnih pogojev iz pogodbe.


S tem sporočilom javnost obveščamo, da so bili pogodbeno opredeljeni pogoji v vmesnem obdobju izpolnjeni, celotna kupnina pa je bila nakazana danes, dne 8.1.2013. S tem je Sava, d.d., tudi formalno zaključila postopek odprodaje dejavnosti Gumarstvo,  katere razvoj bo odslej omogočal novi lastnik, ČGS.

Odprodaja dejavnosti Gumarstvo je del strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja Poslovne skupine Sava do leta 2014, sprejete septembra 2011.  Transakcija bo - skupaj z ostalimi izvedenimi odprodajami od pričetka izvajanja strategije - omogočila razdolžitev Poslovne skupine Sava v višini 100 milijonov evrov in predstavlja pomemben korak k sklenitvi dogovora z bankami o prestrukturiranju finančnih obveznosti Save. 

Preoblikovana Sava z letom 2013 skladno s strategijo nadaljuje s prestrukturiranjem, usmerjenim v povečanje vrednosti njenih naložb na področju bančništva in turizma, kar bo ob izboljšanju poslovne uspešnosti omogočalo tudi nadaljnje zniževanje finančnih obveznosti in krepitev finančne trdnosti skupine. 

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja