info@sava.si   04 206 5510

Sava uspešno zaključila leto 2016

Upravni odbor Save, d.d., je na svoji 5. seji obravnaval Letno poročilo Save, d.d. in Poslovne skupine Sava za leto 2016. Poslovna skupina Sava je leto 2016 zaključila z 69,09 milijona evrov prihodkov, s 17 odstotkov višjim dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 14,13 milijona evrov in s 34,72 milijona evrov kapitala.


Rezultati so posledica odprodaje nestrateškega premoženja, optimizacije poslovanja in pravnomočnosti prisilne poravnave Save, d.d., ter izboljšanja poslovanja v dejavnosti Turizem, v kateri je bila dosežena 5-odstotna rast prihodkov prodaje. V letu 2016 se je nadaljeval razvoj dejavnosti Turizem z vlaganjem v ključne storitve in produkte v zdravstvenem in počitniškem segmentu ter z aktivnostmi za izkoristek potencialnih sinergij med turističnimi družbami.

Z odprodajo premoženja je bil odplačan pomemben del preteklih obveznosti Save, d.d.

Upravni odbor se je seznanil tudi z oceno revizorja o letnih poročilih Save, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2016, ki je izrazil pozitivno mnenje o obeh poročilih.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja