info@sava.si   04 206 5510

Odprodaja deleža v Gorenjski banki, d.d.

Delničarji Save, d.d., so na današnji 25. skupščini Save, d.d., sprejeli sklep o soglasju k odprodaji deleža v Gorenjski banki, d.d.

 

Soglasje velja pod pogojem, da Upravni odbor Save, d.d., od kupca pridobi izjavo s priloženimi verodostojnimi dokazili, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja Narodne Banke Srbije, Banke Slovenije oziroma Evropske Centralne Banke za pridobitev delnic Gorenjske banke.

 

Odprodaja za Savo, d.d., predstavlja še enega od pomembnih mejnikov pri razdolževanju in s tem nadaljnje omogočanje izpolnjevanja Načrta finančnega prestrukturiranja, ki temelji na razvoju turističnega stebra. 

 

Sava, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja