info@sava.si   04 206 5510

Odprodaja deleža Save, d.d., v Gorenjski banki, d.d. in povečanje osnovnega kapitala Save, d.d.

Spoštovani,

delničarji Save, d.d., so na današnji 26. skupščini Save, d.d., odločali o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki in prenosu premoženja družbe, ki je povezan z odprodajo deleža Save, d.d., v Gorenjski banki, d.d.

Izglasovan je bil sklep, da skupščina soglaša k odprodaji deleža Save, d.d., v Gorenjski banki, d.d., pod pogojem, da Upravni odbor Save, d.d., pred podpisom kupoprodajne pogodbe in najkasneje do 30.4.2018 pridobi od kupca AIK Banka, a.d., Beograd izjavo s priloženimi verodostojnimi dokazili, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja Narodne Banke Srbije, Banke Slovenije oziroma Evropske Centralne Banke za pridobitev navedenih delnic.

Skupščina ni izglasovala sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe Sava, d.d.


Sava, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja