info@sava.si   04 206 5510

Odprodaja deleža Save, d.d., v Gorenjski banki, d.d.

Upravni odbor Save, d.d., se je dne 3.5.2018 seznanil z informacijo finančnega in pravnega svetovalca, da kupec AIK Banka a.d. Beograd ni dostavil vseh dokazil zahtevanih s sklepom sprejetim na 26. skupščini družbe Sava, d.d., z dne 16.4.2018, zato Sava, d.d., nima soglasja skupščine za prodajo deleža v Gorenjski banki, d.d.

 

Sava, d.d., bo skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja nadaljevala z aktivnostmi za odprodajo deleža v Gorenjski banki, d.d. 


Sava, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja