info@sava.si   04 206 5510

Objava prevzemne namere Save, d.d.

Družba Sava, d.d., je 2.10.2018 v časniku Dnevnik objavila, da v skladu z ZPre-1 namerava dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic izdajatelja Hoteli Bernardin, d.d., Portorož, z glasovalno pravico, ki na dan objave prevzemne ponudbe ne bodo v imetništvu prevzemnika oz. oseb, ki s prevzemnikom v tej prevzemni ponudbi delujejo usklajeno.

 

Obvestilo o prevzemni nameri

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja