info@sava.si   04 206 5510

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev


Družba Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana skladno s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča, da je s strani družbe Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, dne 29.08.2018 prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev (P-DEL).

 

Iz obvestila je razvidno, da je družba Kapitalska družba, d.d. v okviru postopka povečanja osnovnega kapitala družbe Sava, d.d., z denarnimi vložki vplačala in vpisala skupaj 2.449.583 delnic (od tega je 1.064.654 delnic vpisala in vplačala na podlagi odstopljenega prednostnega upravičenja do vpisa novih delnic družbe SDH d.d.), kar skupaj z že obstoječimi delnicami predstavlja 27,81 odstotkov v osnovnem kapitalu družbe Sava, d.d. Pred vpisom in vplačilom novih delnic je imela družba Kapitalska družba, d.d. v lasti 22,56 odstotkov v osnovnem kapitalu družbe Sava, d.d.


Obvestilo je objavljeno na spletnih straneh družbe od 22.10.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.


V Ljubljani, dne 22.10.2018

 

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja