info@sava.si   04 206 5510

Družba Hoteli Bernardin, d.d., je pripojena k družbi Sava Turizem, d.d.

Družba Hoteli Bernardin, d.d., je z vpisom v sodni register dne, 1.4.2020 pripojena k družbi Sava Turizem, d.d. Tako se je v smislu pravno formalnega preoblikovanja končal projekt, ki ga je v kontekstu konsolidacije dela slovenskega turizma, skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, vodila in usmerjala Sava, d.d. Le ta je bila 84,8 % lastnica družbe Hoteli Bernardin, d.d. in 99,9 % lastnica družbe Sava Turizem, d.d. V Poslovni skupini Sava tako, poleg matične družbe Sava, d.d., torej deluje hčerinska družba Sava Turizem, d.d., v kateri ima Sava, d.d., po vpisu pripojitve v sodni register preko 95 % lastniški delež.

S pripojitvijo največje hotelske družbe na slovenski obali je Sava Turizem, d.d., okrepila svoj položaj vodilne turistične družbe v Sloveniji. Združena družba zaposluje preko 1.300 ljudi, na destinacijah, ki so del Alpske, Termalno Panonske in Mediteranske Slovenije. V zadnjih 3 letih sta obe družbi ob sočasnih investicijskih vlaganjih v razvoj produktov in storitev vložili okoli 44 milijonov evrov, dolgoročno uredili finančne obveznosti in pomembno izboljšali poslovanje.

Sava, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja