info@sava.si   04 206 5510

Letno poročilo 2015

Družbe Poslovne skupine Sava so v letu 2015 dosegle prihodke od prodaje v višini 66,0 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2014.


V pretežni meri so se nanašali na dosežke v skupini Turizem. Skupina Sava Turizem je v letu 2015 ustvarila skupno več kot 1.112.000 nočitev, kar je 4 odstotke več kot v letu 2014 ter ustvarila 5 odstotno rast prihodkov od prodaje. Ustvarila je 65,4 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 3,1 milijon evrov več kot v 2014. Skupina Sava Turizem je lani dosegla EBITDA v višini 13,9 milijonov evrov, kar je 2,7 milijonov evrov več kot v letu 2014 in kar je tudi dvakrat več kot leta 2011. Prav tako se glede na 2014 povečuje čisti dobiček. Dobro poslovanje je rezultat izvajanja nove strategije, kateri se je družba zavezala in jo uspešno izvaja od leta 2012 dalje. Pozitivni trend izboljševanja poslovanja Save Turizem se nadaljuje tudi v prvih mesecih leta 2016.

Zaradi nadaljnjih slabitev finančnih naložb ter obresti za finančne obveznosti je Sava, d.d., ob koncu leta 2015 zabeležila čisto izgubo v višini 36,3 milijona evrov. Skupaj z nadaljnjim upadanjem rezerv za poštene vrednosti finančnih naložb se je to odrazilo v negativni vrednosti kapitala Save, d.d., v višini 64,9 milijona evrov. Izvor trenutnega negativnega kapitala Save, d.d., je v obdobju pred nastankom splošne gospodarske krize, ko je družba pridobila deleže v nekaterih finančnih naložbah, kar se je kasneje zaradi slabitev odrazilo v doseženi izgubi Save, d.d. Po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi, v kateri se trenutno nahaja Sava, d.d., bo predpostavka negativnega kapitala odpravljena že v letu 2016. Izvedba prisilne poravnave bo pomenila, da bo Sava, d.d., nemudoma po izglasovani prisilni poravnavi in v celotnem obdobju izvajanja finančnega prestrukturiranja kapitalsko ustrezna družba, to pomeni družba s primernim pozitivnim kapitalom.

Letno poročilo 2015

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja