info@sava.si   04 206 5510

Pojasnilo o trgovanju z delnicami SAVA

Trgovanje z delnicami z oznako SAVA je bilo 17.2.2016 ustavljeno skladno s sklepom Ljubljanske borze, d.d., ki je bil sprejet brez zahteve po zaustavitvi s strani družbe Sava, d.d. Trgovanje je bilo ustavljeno z namenom zaščite varstva vlagateljev, saj pred javno objavo upniškega predloga finančnega prestrukturiranja niso bili javno znani pogoji, pod katerimi bo potekalo finančno prestrukturiranje, in dejanski učinki prestrukturiranja za obstoječe in potencialne bodoče vlagatelje, kot nove delničarje Save, d.d.


16.2.2016 so upniki predlagatelji v postopku prisilne poravnave družbe Sava, d.d., vložili predlog finančnega prestrukturiranja, ki so ga nato na poziv sodišča 26.2.2016 ustrezno dopolnili. 1.3.2016 je bil predlog finančnega prestrukturiranja tudi javno objavljen na spletni strani Ajpesa. Iz predloga so razvidni predlagani pogoji poteka ter učinki finančnega prestrukturiranja za obstoječe in potencialne bodoče vlagatelje, kot nove delničarje družbe Sava, d.d.

Informacije, ki so na Ajpesu objavljene od 1.3.2016 dalje in so javno dostopne, vlagateljem zagotavljajo zadovoljivo podlago za oceno položaja podjetja, zato je Sava, d.d., Ljubljanski borzi, d.d., že poslala zahtevo za sprostitev trgovanja z delnicami SAVA.

Sava, d.d.

Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja