info@sava.si   04 206 5510

Sporočilo uprave družbe Sava, d.d.

Uprava družbe Sava, d.d., meni, da je po vložitvi predloga načrta finančnega prestrukturiranja s strani upnikov potrebno brez odlašanja in kontinuirano skrbeti za uresničevanje ciljne vsebine strateške konsolidacije, internacionalizacije in sinergijskega delovanja družb Sava Turizem d.d., Hoteli Bernardin, d.d., in Istrabenz Turizem, d.d.,  ki tvorijo turistični steber, utemeljen na strateških naložbah Save, d.d.


Zato uprava Save, d.d., izraža podporo organom nadzora in vodenja omenjenih družb pri uresničevanju aktivnosti za realizacijo zgoraj opredeljenih ciljev, kar seveda vodi do še boljših poslovnih rezultatov ter povečanja vrednosti za lastnike in upnike.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja