info@sava.si   04 206 5510

Skupščina imetnikov obveznic SA03

Na Bledu je 18.2.2016 potekala skupščina imetnikov obveznic SA03 izdajatelja Save, d.d., ki je bila sklicana na zahtevo DUTB, d.d., kot imetnika več kot desetine izdaje obveznic SA03. Na skupščini je bilo zastopanih 24.698 obveznic oziroma 93,2 odstotkov vseh izdanih obveznic.


Predlagani sklep se je glasil »Fiduciarja Abanka, d.d., se pooblasti za podpis Sporazuma o ustanovitvi konzorcija za skupno prodajo delnic in se mu naloži, da v imenu in za račun imetnikov obveznic z oznako SA03 s podpisom pristopi k Sporazumu o ustanovitvi konzorcija za skupno prodajo delnic«. Zanj je glasovalo 24.563 obveznic oziroma 99,5 odstotkov vseh na skupščini zastopanih obveznic in je bil sprejet.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja