info@sava.si   04 206 5510

Poročilo o seji nadzornega sveta

Nadzorni svet Save, d.d., se je 12.2.2016 na svoji 23. redni seji seznanil s preliminarnimi nerevidiranimi rezultati poslovanja v letu 2015. Ocenil je, da izjemno dobri rezultati Save Turizem v letu 2015 in nadaljevanje pozitivnih trendov poslovanja tudi v začetku letu 2016 potrjujejo razvojno strategijo turistične divizije.


Konsolidirani in revidirani poslovni rezultati Save, d.d., in Poslovne skupine Sava v letu 2015 bodo predvidoma objavljeni 25.3.2016.

Nadzorni svet se je seznanil s potekom postopka prisilne poravnave Save, d.d., in ugotovil, da je uprava Save, d.d., ustrezno izvedla vse aktivnosti v njeni pristojnosti, ki omogočajo potrditev in optimalno izvedbo načrta finančnega prestrukturiranja Save, d.d.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja