info@sava.si   04 206 5510

Nadzorni svet za predsednika uprave Save, d.d., imenoval Gregorja Rovanška

Nadzorni svet Save, d.d., je na svoji seji dne 15.1.2016 obravnaval in sprejel predlog predsednika uprave Save, d.d., Aleša Aberška, za sporazumno prekinitev mandata predsednika uprave in prekinitev delovnega razmerja s 15.3.3016.


Za novega predsednika uprave z mandatom, ki začne teči 15.3.2016, je nadzorni svet imenoval dosedanjega člana nadzornega sveta – predstavnika zaposlenih, Gregorja Rovanška, ki bo, kot rečeno, funkcijo predsednika uprave pričel opravljati 15.3.2016. Gregor Rovanšek, rojen leta 1981, je ekonomist, ki je z odliko zaključil študij MBA s področja poslovodenja in organizacije. Je preizkušeni notranji revizor in gostujoči strokovnjak na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor na Katedri za računovodstvo, revizijo in davščine. Kot vodja strokovne službe Kontroling v Savi, d.d., je sodeloval pri pripravi izhodišč za prestrukturiranje Poslovne skupine Sava in za oblikovanje dolgoročne strategije razvoja.  Pred tem je vzpostavil enotni osrednji menedžerski informacijski sistem in posodobil sistem notranjih kontrol v Poslovni skupini Sava. V postopku prisilne poravnave Save, d.d.,  je zagotavljal strokovno podporo pripravljavcem predloga prisilne poravnave, zlasti pa ustrezne in ažurne informacije ter analize o stanju premoženja skupine in o pomembnejših poslovnih dogodkih. V zadnjem obdobju poleg tega vodi skupino za uvajanje kazalnikov USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry) v Savi Turizem d.d., Hotelih Bernardin, d.d., in Istrabenz Turizmu, d.d., kot enotnega računovodskega sistema za spremljanje uspešnosti v hotelirstvu. Rovanšek je tudi član nadzornega sveta Gorenjske banke, d.d., in predsednik revizijske komisije Gorenjske banke, d.d.

Kot član nadzornega sveta Save, d.d., je postopek prestrukturiranja Poslovne skupine Sava in prisilne poravnave Save, d.d., spremljal tudi z nadzorniške funkcije, tako da je že v celoti seznanjen z vsemi podrobnostmi zahtevnega postopka prestrukturiranja ter s strategijo konsolidacije turizma. Njegov prvi cilj po nastopu mandata bo, da skupaj s sodelavci prispeva k uspešno zaključenemu postopku prisilne poravnave in vzpostavitvi temeljev za implementacijo načrta finančnega prestrukturiranja.

V postopku finančnega in poslovnega prestrukturiranja nadzorni svet od največjih upnikov družbe Sava, d.d., pričakuje tudi uresničevanje ustrezne vloge v kontekstu usmerjanja bodočih aktivnosti družbe.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja