info@sava.si   04 206 5510

Obvestilo o izredni seji nadzornega sveta

Nadzorni svet Save, d.d., se je 8.6.2015 na izredni seji seznanil s poročilom uprave o aktivnostih in ukrepih v zvezi z nedavnimi postopki in ukrepi DUTB, d.d., ter z vsebino medijskega komuniciranja DUTB, d.d.


Nadzorni svet je soglašal z ugotovitvijo uprave, da večkrat poudarjena konstatacija o izčrpavanju družbe Sava Turizem, d.d., s strani Save, d.d., ki jo DUTB, d.d., pripisuje mandatu te uprave, ne drži. Nadzorni svet  je zadolžil upravo, da z ustreznimi ukrepi in vsemi pravnimi sredstvi zaščiti ugled Save, d.d. Prav tako mora zagotoviti stabilnost poslovanja tako družbe Sava, d.d., kot Poslovne skupine Sava ter enakopravno obravnavo vseh upnikov.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja