info@sava.si   04 206 5510

Sava, d.d., od sodišča prejela sklep o razlogih za ustavitev preventivnega prestrukturiranja

Sava, d.d., je dne 2.6.2015 od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela Sklep o obstoju razlogov za ustavitev postopka preventivnega prestrukturiranja.


Sodišče je namreč ugotovilo, da je upnik DUTB, d.d., dne 29.5.2015 vložil zahtevo za ustavitev postopka. V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) so dne 2.6.2015 drugi finančni upniki vložili predlog za začetek prisilne poravnave družbe Sava, d.d.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja