info@sava.si   04 206 5510

DUTB, d.d., nezakonito zasegla delnice družbe Sava Turizem, d.d.

DUTB, d.d., je v petek, 29. maja 2015, družbi Sava, d.d., z namenom nadaljnje prodaje, nezakonito zasegla in nase ter svojo hčerinsko družbo kar sama nezakonito prenesla 39.308.317 delnic izdajatelja Sava Turizem, d.d., kar predstavlja 99,05 % vseh delnic družbe Sava Turizem, d.d.


DUTB, d.d., je družbo Sava, d.d., ki je v postopku preventivnega prestrukturiranja, o umiku soglasja za sodelovanje v postopku preventivnega prestrukturiranja in nameri, da bo nase prenesla delnice družbe Sava Turizem, d.d., obvestila z dopisom z dne 28. 5. 2015, ki ga je Sava, d.d., prejela danes, to je 29. maja 2015. DUTB, d.d., je delnice zasegla kljub temu, da še veljajo učinki pričetega postopka preventivnega prestrukturiranja, med katerimi je tudi zadržanje dospelosti terjatev.

Plenjenje delnic je bilo izvedeno v nasprotju z določbami kreditnih pogodb in pogodb o zavarovanju, saj sama terjatev DUTB, d.d., še sploh ni dospela.

Navedeno dejanje je tudi v nasprotju z zakonodajo, ki opredeljuje postopek preventivnega prestrukturiranja, in ker sodni postopek ni končan, plenjenje delnic ni bilo pravno dopustno in niti dovoljeno.

Zaseg delnic je bil izveden brez ustreznih pogodbeno določenih obvestil, saj DUTB, d.d., ni spoštovala pogodbeno določenih rokov, popolnoma pa je zanemarila tudi zakonsko določene pravne učinke postopka preventivnega prestrukturiranja, to je moratorij na dospelost terjatev.

S tem ravnanjem je bila družbi Sava, d.d., povzročena premoženjska škoda, hkrati pa so bili s tem oškodovani preostali upniki družbe Sava, d.d. Zasežene delnice namreč predstavljajo pomembno premoženje družbe Sava, d.d., možnosti poplačila ostalih upnikov pa so se z navedenim dejanjem bistveno poslabšale.

Motivi in razlogi za takšno ravnanje s strani DUTB, d.d., nam niso znani. Vsa komunikacija s strani DUTB, d.d., do Save, d.d., je bila opravljena danes, iz nje pa ni mogoče razbrati motivov in razlogov za tovrstno ravnanje DUTB, d.d

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja