info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi člena 174 v povezavi z drugim odstavkom člena 140 Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana (»Sava d.d.«) objavlja sledeče sporočilo.

 

Dne 9. februarja 2022 smo prejeli obvestilo družbe York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. (»York«), da je dne 31.1.2022 sklenila zavezovalni pravni posel o odsvojitvi delnic v družbi Sava d.d., pri čemer se razpolagalni pravni posel še ni izvedel, saj je pogojen z izpolnitvijo določenih pogojev. V primeru izpolnitve pogojev bo po izvedbi razpolagalnega pravnega posla število delnic Sava d.d. v imetništvu York enako 0 (nič).

 

Dne 10. februarja 2022 smo prejeli tudi obvestilo družbe PRESTIGE SL Asset Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (»Prestige«), da je dne 31.1.2022 sklenila zavezovalni pravni posel o odsvojitvi delnic v družbi Sava d.d., pri čemer se razpolagalni pravni posel še ni izvedel, saj je pogojen z izpolnitvijo določenih pogojev. V primeru izpolnitve pogojev bo po izvedbi razpolagalnega pravnega posla število delnic Sava d.d. v imetništvu Prestige enako 12.571.257.

 

Sava, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja