info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi člena 174 v povezavi z drugim odstavkom člena 140 Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka: 5111358000 (»Sava d.d.«) objavlja sledeče sporočilo.

 

Dne 1.3.2022 smo prejeli obvestilo družbe Slovenski državni holding, d.d., matična številka: 5727847000 (»SDH d.d.«), da je dne 28.2.2022 uveljavila pogodbeno predkupno pravico za prenos 12.571.257 delnic Save d.d. v imetništvu prodajalca York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. (»York«). Do prenosa delnic v imetništvo SDH d.d. bo prišlo po izpolnitvi odložnega pogoja, da Agencija za varstvo konkurence izda pozitivno odločbo glede priglašene koncentracije. V primeru izpolnitve pogoja bo SDH d.d. pridobil dodatni 43,226% lastniški delež izdajatelja Sava d.d., kar pomeni, da bo imel SDH d.d. po pridobitvi skupaj neposredno 61,914% vseh glasovalnih pravic v Sava d.d., kar predstavlja 18.006.285 glasovalnih pravic, oziroma skupaj posredno 92,312% vseh glasovalnih pravic v Sava d.d. (upoštevajoč tudi glasovalne pravice Kapitalske družbe d.d. ter Zavarovalnice Triglav d.d.), kar predstavlja skupno 26.847.050 glasovalnih pravic v Sava d.d.


Sava, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja